Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze, die de oorzaak van de klachten weg neemt. Het stimuleert het immuunsysteem, het zelfgenezende vermogen van het lichaam en herstelt zo de balans waardoor de ziekte verdwijnt. Het is niet toxisch, heeft geen bijwerkingen en belast het lichaam op geen enkele wijze.

Samuel Hahnemann ontdekte tweehonderd jaar geleden de klassieke homeopathie. Hij was arts en wetenschapper en woonde vlakbij een fabriek waar kinine gemaakt werd. Het viel hem op dat veel van de arbeiders die daar werkte, ziekteverschijnselen van malaria vertoonden. Dit intrigeerde hem zo, dat hij besloot de kinine op zichzelf en zijn familie en vrienden uit te proberen. Na verloop van tijd kregen de meeste inderdaad de verschijnselen van malaria; een tropische ziekte, die niet in Europa voorkomt!
Hij ontdekte zo dat de stof die een bepaald symptoombeeld kan laten verdwijnen, diezelfde symptomen ook kan opwekken. Voor Hahnemann als wetenschapper, was nu het hek van de dam. Hij ging vele stoffen uitproberen en ontdekte daarin dezelfde wetmatigheid. De wet die hierdoor aangetoond werd noemde hij de similiaregel: het gelijkende geneest het gelijke.
Van vele stoffen is inmiddels, na uitgebreid testen, het nut bewezen en homeopathie is een wijd verbreide geneeskunst geworden.

Homeopathie wordt vaak verward met de kruidengeneeskunde, maar er zijn grote verschillen. De kruidengeneeskunde gaat, evenals de reguliere geneeskunde, uit van de klacht waar de patiënt mee komt. Deze wordt als het ware geïsoleerd en daarop wordt een bepaald kruid of medicijn voorgeschreven. Het symptoom wordt hierdoor onderdrukt en het probleem lijkt opgelost te zijn.

In de homeopathie wordt er anders naar een patiënt gekeken. Bij homeopathie wordt er van een totaalbeeld uit gegaan. Dat wil zeggen dat de gehele gesteldheid van de patiënt bekeken wordt en dus niet alleen naar de klacht waarmee hij komt. Ziekte is een uiting van een verstoring binnen het organisme. De homeopathie behandeld het individu en nóóit alleen het symptoom. Op deze wijze wordt het evenwicht hersteld en is er geen verstoring (dus geen klacht) meer.

Als dit principe voor mensen geldt, geldt het ook voor dieren. In de praktijk is gebleken dat ook dieren veel baat bij homeopathie hebben. Dit feit rekent dan ook gelijk af met het idee dat de werking puur op suggestie gebaseerd zou zijn.

Naast de positieve effecten bij lichamelijke klachten, wordt het ook steeds vaker met succes toegepast bij gedragsproblemen bij dieren, het vlak waarop ik mij gespecialiseerd heb. Het gaat hier over problemen waar zelfs dierenartsen over het algemeen geen raad mee weten en er dus weinig of niks aan kunnen doen. Bij deze dieren kan homeopathie een goede oplossing bieden om het probleemgedrag te laten verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Vaak gaat het dan om problemen die diep in het organisme zitten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan honden die erg angstig of onzeker zijn. Wanneer een dergelijke hond, bijvoorbeeld door middel van focus verleggen, getraind wordt om angstige situaties te vermijden, is daarmee de angst of onzekerheid niet weggenomen. Zodra de controle over de hond wegvalt, laat de hond zijn oude gedrag weer zien. Het probleem is en blijft onveranderd.

Zo zijn er legio voorbeelden te noemen, waarvan ik er vier beschrijf onder “genezen”.